Introduceți un cuvânt de căutare

Nivelul А2.1 Pre-Intermediate

Nivelul sub mediu de engleză. Vocabularul este de 1500-2750 de cuvinte. La acest nivel, veți putea:

  • participa la o conversație simplă – povesti despre sine, exprima atitudinea față de ceva, vorbi despre familie și despre vreme;
  • formula întrebări, pentru a înțelege mai bine interlocutorul;
  • înțelege ideea principală a textului, în ciuda faptului că unele cuvinte pot fi necunoscute;
  • scrie scrisori simple, felicitări, e-mail-uri oficiale;
  • recunoaște și folosi timpurile în engleză: prezentul, trecutul și viitorul simplu, prezentul și trecutul continuu, prezentul și trecutul perfect;
  • compara oameni, obiecte, lucruri, țări, folosind gradele de comparație ale adjectivelor;
  • înțelege verbele modale: must / mustn’t, should / shouldn’t, can / could, may / might;
  • parafraza competent vorbirea directă în indirectă (Ea a spus: „Sunt ocupată.” – A spus, că este ocupată)/(She said: „I’m busy” — She said that she was busy).